Businessclub

Gewaardeerde bezoeker,

De CHE Businessclub is een verzamelpunt voor bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen uit de valleiregio.  De doelstelling is om ondernemerschap onder studenten te stimuleren.

De hoofdactiviteiten zijn enerzijds het organiseren van netwerkavonden en anderzijds het koppelen van studenten aan bedrijven in de vorm van een onderzoek of stage. De CHE Businessclub is een leerzaam platform waar studenten in aanraking komen met kennisoverdracht, netwerken en daarnaast ook gezelligheid.

 De studenten vormen de kern van de CHE Businessclub, de basis waar het platform op draait. Het zijn enthousiaste en ondernemende studenten die verder willen, ambitieus met vaak een Christelijke identiteit. Ze staan bekend als studenten met een hart voor de zaak en gevoel voor mensen.

De CHE Businessclub is de ontmoetingsplek tussen:

  • Opdrachtgevers & stagaires;
  • Werkgevers & werknemers;
  • Jonge ondernemers & investeerders;
  • Studenten & docenten;
  • Studenten & professionals;
  • Enzovoort!

Netwerkavonden

De netwerkavonden bieden een goede kans om kennis op te doen van verschillende onderwerpen met als voorbeeld: duurzame relaties, generatie verschillen of social media. De avonden zijn niet alleen gericht op studenten maar juist ook op professionals uit het bedrijfsleven.

Job offer

Het Joboffersysteem is in feite een soort marktplaats waar vacatures kunnen worden geplaatst en vervuld. Daarnaast wordt er op vacatures binnen één werkdag gereageerd.

De CHE Businessclub zoekt naar een ideale match zoekt. De Christelijke Hogeschool Ede heeft talentvolle studenten met uiteenlopende competenties. De Academie Mens en Organisatie begeleid actief op deze competenties en de CHE Businessclub plukt de vruchten voor organisaties die een uitdagende en leerzame ervaring kunnen bieden.

Meer informatie: info@chebusinessclub.nl