Bemiddeling

De studenten vormen de kern van de CHE Businessclub, de basis waar het platform op draait. Het zijn enthousiaste en ondernemende studenten die verder willen, ambitieus met vaak een Christelijke identiteit. Ze staan bekend als studenten met een hart voor de zaak en gevoel voor mensen

 Op de Academie Mens & Organisatie (M&O) -de bedrijfskundige academie binnen de CHE- worden de studenten klaar gestoomd voor het bedrijfsleven. Binnen de Academie M&O zijn er twee verschillende opleidingen te onderscheiden: Management, Economie en Rechten (de MER) en Personeel & Arbeid (P&A).

 Het online platform, met de naam Job Offer, brengt vraag en aanbod samen. Hier is de aanvraag van de klant te lezen door de studenten. CHE Businessclub bemiddelt tussen de student en de opdrachtgever om de procedure beter en efficiënter te laten verlopen.  Er wordt  regelmatig contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de student om de voortgang te controleren en kwaliteit te waarborgen.

 De onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd als bij bijbaan of schoolopdracht zijn bijvoorbeeld:

  • Marktonderzoek
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Procesbeschrijving  
  • Organisatieadvisering
  • Communicatieplan
  • Duurzame bedrijfsanalyse

Deze onderzoeken kunnen zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd.

De M&O studenten hebben binnen de opleiding de mogelijkheid om een meeloopstage, profielstage of afstudeerstage te lopen.

Onze slogan: Partnerschap leidt tot kwaliteitsverbetering